Hirdetés

A PC World legendái|

Negyedszázaddal ezelőtt egy új informatikai magazin jelent meg a hazai lappiacon. A PC World rövid időn belül vezető szerepben találta magát, ami egy kis, ámde lelkes szerkesztőségnek volt köszönhető.

Hirdetés

Hirdetés

Dr. Brückner Huba

Alapító főszerkesztő (1992)

Mi indokolta a magyar PC World megszületését?

A Computerworld-Számítástechnika munkatársaként dolgoztam a lap indulásától, 1986-tól, de már korábban - 1981-82-ben - az Információ-Elektronika szakfolyóirat szerkesztője voltam. Amikor az IDG amerikai informatikai kiadó Magyarországon megvetette lábát, legfőbb kiadványa a Computerworld-Számítástechnika hetilap volt más szakmai hírlevelek és a Mikrovilág című kiadvány mellett. A személyi számítástechnika jelentősége rohamosan nőtt, és a világ több országában - elsőként az Egyesült Államokban - megjelentek a PC World helyi változatai. Az IDG részeként ezeket a folyóiratokat rendszeresen megkaptuk és tanulmányoztuk. A hazai számítástechnikai piac átalakulásával egyre inkább szükségessé vált, hogy megjelenjen a magazin magyar megfelelője.Az első lapszám megjelenését milyen előkészítő munka előzte meg?

A kiadón belül hosszas előkészítő munka folyt. 1991-ben a lap főszerkesztésére engem választottak, akkor már évek óta a Computerworld-Számítástechnika helyettes főszerkesztője voltam (a főszerkesztő Mester Sándor volt). Az új folyóirat arculattervére, tartalmi felépítésére, struktúrájára több javaslat is készült. A tervezet elkészítéséhez alaposan áttanulmányoztuk a világon megjelenő PC World-változatokat. Célunk olyan kiadvány elindítása volt, amely tartalmában szakszerű, igényes, segíti az olvasó tájékozódását, szakmai és közérthető, igazodik a hazai viszonyokhoz. Elgondolásunkhoz legközelebb a spanyol PC World állt, de valójában egy teljesen önálló, a saját elképzeléseink szerint kialakított és valóban a hazai olvasókhoz szóló sajtóterméket akartunk készíteni.Az új folyóirat nagy erőpróbát jelentett mind a szerkesztőségnek, mind a kiadónak, hiszen valami új elindítása mindig nagy kihívás. Az első szám 1992 januárjában jelent meg; mindenki tudta, magam is pontosan láttam, hogy a debütálás "könnyű", de olyan kiadvánnyal kell kijönnünk, amely hosszú évekig, évtizedekig piacképes lesz - a 25 éves évforduló e cél teljesülését igazolja. Persze ez nem jelenti azt, hogy időközben ne kellett volna a lap tartalmi felépítését, struktúráját a változó igényekhez és körülményekhez adaptálni. Az első lapszám - mai szemmel nézve is - megfelelt a magunk elé tűzött követelménynek, áttekintést adott az akkor rohamosan bővülő és számos újdonságot kínáló személyiszámítógép-piacról, ezzel is segítve az olvasók orientálódását. A folyóirat tudatos célja volt gyakorlati ismeretek, ötletek, tippek és tanácsok nyújtása. Az igényes megjelenést a kiadó jól képzett szakembergárdájával tudtuk elérni.Melyik lapszámra vagy a legbüszkébb?

Nekem a PC World első száma a legkedvesebb, mert úgy emlékszem rá, mint egy gyönyörű újszülöttre a papája. Nagy öröm volt látni, hogy igényesen, szépen készült el, majd hónapról hónapra a többi. Büszke voltam a szerzőgárdára, amely az IDG-nél dolgozó szakmai újságírókból és kiváló külsős szerzőkből állt. A magazin tartalmában és megjelenésében egyaránt alkalmas volt a nagy hagyományokkal rendelkező hazai informatikai társadalom és a folyamatosan bővülő olvasótábor igényes tájékoztatására. Neumann János szülőhazájában egy maradandó értékeket képviselő folyóirat született, és a mai napig örömmel látom, hogy a PC World hű maradt az alapítók elképzeléseihez és törekvéseihez.Mivel foglalkozol mostanság?

Csak a folyóirat első számainak szerkesztését végeztem, mert időközben elnyertem egy másik lehetőséget, a nemzetközileg elismert Fulbright ösztöndíjprogram első - alapító - magyarországi igazgatója lettem. Egy darabig még rendszeresen írtam cikkeket a magazinba, majd több mint nyolc évig a PC World szerkesztőbizottságának elnökeként dolgoztam társadalmi munkában. 21 évig vezettem a Fulbright programot, amelyben sok informatikus is részt vett. Jelenleg mint emeritus director továbbra is figyelemmel kísérem a program működését és a volt ösztöndíjasok közösségén belüli együttműködést. Számomra maradandó élményt és értéket jelent, hogy a PC World születésénél bábáskodhattam. Kívánom, hogy a lap készítőinek és olvasóinak olyan sok örömet adjon a PC World a jövőben is, mint amit nekem adott és jelentett.


Mester Sándor

Főszerkesztő (1992-1997)

Amikor átvetted a lapot, milyen célokat tűztél ki magad elé?

Brückner Huba volt az alapító főszerkesztő, tőle vettem át a lap irányítását. Nem lehetett más a célom, mint Huba barátomé: a PC World legyen piacvezető, hazánkban a legnagyobb példányszámban eladott havi PC-s magazin. Amikor elindultunk, három riválisunk már évek óta megjelent, negyedikként érkezve a nulláról kellett belevágnunk. Viszont erősek és elszántak voltunk.Sikerült megvalósítanod a kitűzött célokat?

Igen, amikor távoztam, 1997. május végén a PC World volt a piacvezető. Ha jók az információim, egy riválisunknál pezsgőt bontottak, amikor értesültek a távozásomról. Ők nem tudták, hogy előre isznak a medve bőrére. Helyettesem, Mészáros Csaba követett a főszerkesztői poszton, ő is mindent beleadott, rajta semmi sem múlt.


Mi volt a főszerkesztői pályafutásod legnehezebb feladata?

A PC World számomra végig egy nagyon szép álomra emlékeztetett, amelyben minden jó megtörténik, amit csak elképzel magának az ember. Távozni volt a legnagyobb megpróbáltatás. A semmiből érkeztünk, de előre megtervezett munkaterv szerint haladtunk, lényegében mindent megtettünk, amit csak egy szerkesztőség tehet azért, hogy utolsóból első legyen a PC World a magyar PC-s médiapiacon.Mi volt a főszerkesztői pályafutásod legkedvesebb pillanata?

Azokra a vacsorákra emlékszem a legszívesebben, amelyeken a szerkesztőség tagjaival megünnepeltük a folyamatosan emelkedő eladott példányszám éppen aktuális rekordjait. Amikor megindult a látványos növekedés, havonta tettük közzé lapunkban a frissített grafikont, amelyen az újabb és újabb csúcsokat tártuk szeretett olvasóink - és egyre kevésbé vidám riválisaink - elé.


Melyik lapszámra vagy a legbüszkébb?

Az a szám a legemlékezetesebb számomra, amelynek már én találtam ki a címlapját. Emlékszem, bedobtam minden tudásomat és tapasztalatomat, amit a Mikrovilág főszerkesztése során elsajátítottam. Mai szemmel nézve persze ósdinak tűnhet, de akkoriban menőnek számított egy ilyen borító. És itt illik megemlíteni, hogy sokat tanultam a mi PC Worldünk nemzetközi társlapjainak vezetőitől is, az akkori tulajdonostól, az IDG irányítóitól, amikor összegyűltünk beszélgetni a világ valamely kellemes pontján San Franciscótól Isztambulig.Hogyan jellemeznéd az akkori szerkesztőséget?

Kiváló emberekkel hozott össze ott az élet - a véletlen olykor kitesz magáért. Több mint öt éven át a PC Worlddel párhuzamosan a Computerworld-Számítástechnikát is vezettem. A hetente megjelentetett Computerworld számomra a kemény meló, a küzdelem, a bruszt volt, a PC World pedig a felhőtlen szórakozás, a lazulás. Sikerült úgy pozicionálni mindkét lapot, hogy ne egymás konkurensei, hanem egymás kiegészítői legyenek. Ebben is értő társak voltak a PC World munkatársai.


Mivel foglalkozol mostanság?

A Computerworld lapigazgatója és a B2B üzletág vezetője vagyok annál a kiadónál, tehát a Project029-nél, amely a PC World magazint is kiadja.Mészáros Csaba

Főszerkesztő (1997-1999)

Milyen célokat tűztél ki magad elé, amikor átvetted a lapot?

Amikor 1997 közepén a PC World főszerkesztője lettem, immár közel hat éve dolgoztam a lapnál az első számtól kezdve szerzőként, szerkesztőként és több mint öt éven keresztül főszerkesztő-helyettesként. Ebben az időszakban kezdtek elterjedni a személyi számítógépek Magyarországon, és az emberek főként a számítástechnikai szaksajtóból tájékozódtak arról, milyen PC-t érdemes venniük, és hogyan használják a gépüket (az internet mai formájában még álmainkban sem létezett). Erős rivalizálás jellemezte az informatikai magazinok piacát, amelyen közérthető nyelvezetének, jól értesültségének, valamint kiváló újságírókból és grafikusokból álló szerkesztőségének köszönhetően erős pozíciót épített ki az évek során a PC World.A kitűzött célokat sikerült megvalósítanod?

Elsődleges célom az olvasótábor további növelése volt, amihez még jobban meg kellett ismerni az olvasók igényeit. Minden lapszámban elhelyeztünk egy kérdőívet, amelyen az olvasók értékelhették a megjelent cikkeket. Rengetegen küldték vissza postán vagy hozták el személyesen a lefénymásolt oldalt, amiben a lelkesedés és a lap javításának szándéka mellett nyilván az is közrejátszott, hogy értékes nyereményeket és előfizetéseket sorsoltunk ki a közreműködők között. Hatalmas munkát jelentett a feldolgozásuk - utólag visszatekintve voltaképpen mi már akkor big data elemzést végeztünk, legalábbis számunkra óriásinak tűnt az adatmennyiség -, de megérte. Hónapról hónapra egyre pontosabb képet alkothattunk arról, hogy mely témák érdeklik a legjobban az embereket, mely cikkek színvonala volt megítélésük szerint átlagon felüli, és melyik nem nyerte el tetszésüket. Rendszeres házi közvélemény-kutatásunkat később egy profi cég által elvégzett fókuszcsoportos vizsgálattal és konkurenciaelemzéssel is kiegészítettük, amely igazolta, hogy jó úton járunk: a legtöbben a PC Worldöt olvasták az összes informatikai magazin közül.Mi volt főszerkesztői pályafutásod legkedvesebb pillanata?

Húsz év távlatából is élénken él bennem egy kellemes élmény még abból az időszakból, amikor főszerkesztő-helyettesként tevékenykedtem. Akkoriban a Las Vegasban minden novemberben megrendezett őszi Comdex volt az informatikai világ legjelentősebb rendezvénye. A kiállításról este szállodai szobámba visszatérve azonnal feltűnt, hogy ég a telefonon lévő piros lámpa, ami azt jelentette, hogy üzenetem érkezett (még sem mobilunk, sem e-mail-címünk nem volt). El sem tudtam képzelni, mi vár majd a hotel recepcióján, ahol egy táviratot nyújtottak át nekem. Nem volt más benne, csak egy szám, és az önmagáért beszélt: Mester Sándor főszerkesztő így értesített arról, hogy először lépte át a PC World a 10 ezres eladott példányszámot.És mi volt a legkellemetlenebb?

Szintén megmaradt bennem egy kellemetlen incidens emléke, amelynek ugyanakkor pozitív hatása is volt, egy életre kialakította bennem a biztonságtudatos szemléletet. Akkoriban nem lógtak állandóan a számítógépek az interneten, és nem frissültek a víruskeresők naponta többször, de vírusok már léteztek, ha nem is olyan nagy számban, mint manapság. Számítógépem egyre furcsábban kezdett viselkedni. Először a cikkeknek otthont adó dokumentumfájlok váltak olvashatatlanná, majd pár nap elteltével már a szövegszerkesztőt sem lehetett elindítani. Minden jel egy rosszindulatú program jelenlétére utalt. Elvittem a gépet a PC World lemezmellékletét rendszeresen ellenőrző vírusszakértőnkhöz, aki egy lemezszerkesztővel az orrom előtt gyomlálta ki a meghajtóból a hírhedt OneHalf vírust, amely a lemezszektorok törlésével lebénította fokozatosan a megfertőzött számítógépeket. Valószínűleg egy, a szerkesztőségbe beküldött flopiról került a PC-mre.Mivel foglalkozol mostanság?

Jelenleg a PC World testvérlapjánál, a Computerworldnél dolgozom online főszerkesztőként.


Guttray László

Rovatvezető, újságíró (1992-1997)
Szakterület: Nagyvállalati informatika


Utólag hogyan emlékszel vissza PC World-ös éveidre?

Remek évek voltak. Erőteljes és büszke kezdőcsapatunkkal az informatikában és a lappiacon is a felfutás éveit éltük - sok meló, izgalmas témák, kiváló interjúalanyok jellemezték az időszakot. Az IT-világ vezető hardver- és szoftverfejlesztő cégei robbanásszerűen fejlődtek, minden hónapra jutott egy-egy hétmérföldes előrelépés. A hazai piac pedig megpróbált gyorsan felzárkózni, amiben a PC World egyfajta iránytűként segíthetett. Igazi csapatmunka volt, a lapkiadó minden munkatársa egy irányba húzott.


Guttray László és Mester Sándor


Melyik a legkedvesebb emléked az itt töltött évekből?

Sok szép emléket sorolhatnék - a legelső a PC World előkészítéséhez fűződik. Egy budai kisvendéglőben Biró Istvánnal, Brückner Hubával és Mester Sándorral ültük körül az asztalt. Azon az estén az álmoktól eljutottunk az első tervekig - és mindenki tudta, hogy valami nagy dolog készül. Brückner Huba magasra tette a mércét, később is energikusan, nagy rálátással állította össze a lapterveket, erős tartást adott a magazinnak. Alig hiszem, hogy 25 év telt el azóta.Az elmúlt 25 év fejlődését látva szerinted mi vár ránk az elkövetkező tíz évben?

Az online erősödő térnyerése miatt a nyomtatott lapok elé nehéz lenne rózsaszín jövőképet festeni, azonban a PC World márkanév ma is komoly brand, az IT-világ jelenleg is tele van izgalmas újdonságokkal, így az olvasók számára változatlanul vonzó lesz a lap, ha hiteles, mindenki számára érthető, erős szakmai tartalmat kapnak. A minőségi "content" mellé persze egyedi szolgáltatásokat is kínálni kell, hogy továbbra is ragaszkodjanak a PC Worldhöz.


Halasi Miklós

Újságíró, CD-szerkesztő (2001-2011)
Szakterület: Szoftverek, segélyvonal


Utólag hogyan emlékszel vissza PC World-ös éveidre?

A felfedezések és a pörgés évei voltak számomra. Akkoriban száguldott a szoftveripar: megjelent a Windows XP, a legtöbb alkalmazás látványosan, dinamikusan fejlődött, elég csak a Nerót, a Pinnacle Studiót vagy a Cyberlink videós programjait említenem. A teszteléseken túl persze a szerkesztői csapat is ekkor volt a legaktívabb: a CD lemezek szoftverválogatásain túl elkészítettük első videóműsorokat, összeraktuk a szakik életmentő csomagját, a Segélyvonal CD-t, valamint több különkiadást (például a Microsoft Office tippek) is megjelentettünk.Melyik a legkedvesebb emléked az itt töltött évekből?

Nem emelnék ki egyet, mert ez az időszak jó hangulatban telt: csapatépítések, közös Age of Mythology játékok, a jó hangulatú sajtótájékoztatók.Az elmúlt 25 év fejlődését látva szerinted mi vár ránk az elkövetkező tíz évben?

"A PC haldoklik" - de nem. A PC is megmarad, mert bár nem mobilis, de még mindig a legjobban testre szabható hardver. A mobileszközök beolvadnak a 3D-s, virtuális technológiákba, hamarosan talán kivetítőként is funkcionálnak. A PC World megmarad nyomtatott formában is, de csak limitált példányszámban, az online kiadás esetében talán cikkenként lehet majd fizetni (például előre megvásárolható kreditek formájában).


Móray Gábor

Újságíró, szerkesztő (1992-2008)
Szakterület: Szoftverek


Utólag hogyan emlékszel vissza PC World-ös éveidre?

Megalakulásától a PC World munkatársa voltam: cikkeket szerkesztettem és fordításokat készítettem a lapnak, később pedig multimédiás anyagokat és számítástechnikai kiadványokat szemléztem. Tíz év után azonban egyre fontosabb szerepet kezdett játszani életemben a film, és apránként kisodródtam a lap életéből - utolsó írásom, ha jól rémlik, 2008 táján jelent meg a PC Worldben.Melyik a legkedvesebb emléked az itt töltött évekből?

Nagy szeretettel emlékszem a lapnál eltöltött éveimre. Nagyszerű kollégáim voltak, tisztességesen kerestem, és még a mániáimra is maradt időm - kell ennél több?Az elmúlt 25 év fejlődését látva szerinted mi vár ránk az elkövetkező 10 évben?

Ami az elkövetkező évtizedet illeti - gondolom, ezzel nem mondok nagy újdonságot -, alighanem nehezebb lesz, mint az előző volt. De hajrá! Én szorítok a lapnak és minden volt, jelenlegi és leendő munkatársának.

Hirdetés

Úgy tűnik, AdBlockert használsz, amivel megakadályozod a reklámok megjelenítését. Amennyiben szeretnéd támogatni a munkánkat, kérjük add hozzá az oldalt a kivételek listájához, vagy támogass minket közvetlenül! További információért kattints!

Engedélyezi, hogy a https://www.pcwplus.hu értesítéseket küldjön Önnek a kiemelt hírekről? Az értesítések bármikor kikapcsolhatók a böngésző beállításaiban.